Isıl işlem ile sertleştirilmiş bir çeliği dönüşüm sıcaklığı altında ve yüksek olmayan sıcaklıklarda (150 - 550 °C) AS-140 tuz banyosunda homojen olarak ısıtarak uygun bir hızla soğutup gevrekliğini ve kırılganlığını giderip  malzemenin içindeki gerilimlerin alınması işlemidir

            Kırılgan olan martenzittin gerilmelerini alıp rahatlatmak için yapılır. Su verilip sertleştirilen malzeme 150 °C - 550 °C arasına ısıtılır. Belirli bir süre havada tutulduktan sonra soğutulur. Soğutma hava, su veya yağda yapılabilir. Fakat çok ince karbürler çökelmeğe başlar Sertlik az düşer. Meneviş sıcaklığı yükseldikçe, meneviş süresi de uzadıkça karbürler belirginleşir. Ferrit ana doku görünmeye başlar. Daha sonra karbürler yuvarlaklaşırlar ve ferrit ana dokusu hâkim olur. Dolayısı ile sertlikte gittikçe düşer. Süneklik artar.

Copyright © 2008. Mavi Ay Design
Webmaster :: Sükrü KURT
Isıl işlem, Sertleştirme, Temperleme, Nitrasyon, Nitrokarbürizasyon, Karbonitrasyon, Sementasyon, Oksidasyon, Sıfıraltı Isıl İşlem Fırın İmalatı, Akışkan Yatak Fırınları, Düşük ve Normal Basınçlı Gaz Nitrasyon Fırınları, Gaz Sementasyon Fırınları, Atmosfer Kontrollü Fırınlar Tuz Banyoları, QPQ Sistemleri, Tavlama ve Normalize Fırınları, Laboratuvar Fırınları, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar, Ekipmanlarımız, Mikroyapı Analizi, Hasar Analizi, Deneysel Proses Analizi