Tane küçültme, homojen bir mikroyapı elde etme ve çoğunlukla mekanik özellikleri geliştirme amaçlarıyla, çeliği üst dönüşüm sıcaklığı üstündeki sıcaklıkta ısıtma ve durgun havada soğutma işlemidir

           Yapıdaki homojensizlikler giderilir ve daha ince taneli yapıya ulaşır. Bu tavlama daha çok talaşlı şekillendirmeyi iyileştirmek, malzemenin ısıl işlemdeki performansını arttırmak için yarı mamüllere veya çelik döküm malzemelere uygulanır. Ayrıca yüksek sıcaklıkta dövülmüş, haddelenmiş ya da kaynak dikişi gibi çevresel veya bölgesel farklı ısı etkisi altında kalmış parçalarda, kaba taneli yapının ince taneli hale getirilmesi için normalizasyon tavlaması yapılması faydalı olur.
Normalizasyon işlemi uygun bir çeliğin tipik olarak 830-950°C aralığında ısıtılması,
(sertleşebilen çeliklerin setleştirme sıcaklığı veya üzeri, sementasyon çelikleri için sementasyon sıcaklığı üzeri) ve sonra havada soğutulmasından meydana gelir. Isıtma da genellikle açık atmosferde yapılır, bu nedenle tufal veya dekarbürüzasyon tabakalarını kaldırmak için daha sonra talaşlı işlem veya yüzey tamamlama işlemleri gereklidir.
Havada sertleşen çelikler (bazı otomotiv dişli çelikleri) çoğu kez normalizasyon sonrası yapıyı yumuşatmak ve/veya işlenebilirliği arttırmak için “menevişlenir” (kritik sıcaklık altı tavlama). Birçok uçak sanayi standardı bu işlem kombinasyonunu öngörür.

Genel olarak normalize yapılmayan çelikler; havada soğutma sırasında belirgin olarak sertleşebilen çelikler (örnek: birçok takım çelikleri), veya yapısal yarar sağlamayan veya uygun olmayan yapı ve mekanik özelliklerle sonuçlanan çeliklerdir (örnek: paslanmaz çelikler).
Copyright © 2008. Mavi Ay Design
Webmaster :: Sükrü KURT
Isıl işlem, Sertleştirme, Temperleme, Nitrasyon, Nitrokarbürizasyon, Karbonitrasyon, Sementasyon, Oksidasyon, Sıfıraltı Isıl İşlem Fırın İmalatı, Akışkan Yatak Fırınları, Düşük ve Normal Basınçlı Gaz Nitrasyon Fırınları, Gaz Sementasyon Fırınları, Atmosfer Kontrollü Fırınlar Tuz Banyoları, QPQ Sistemleri, Tavlama ve Normalize Fırınları, Laboratuvar Fırınları, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar, Ekipmanlarımız, Mikroyapı Analizi, Hasar Analizi, Deneysel Proses Analizi